Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı- Gençlik Girişimi (UNSDSN-Youth)

Mayıs 2014’te çalışmalarına başlayan Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı - Gençlik Çözümleri (SDSN Youth) dünya gençliğini SDSN çatısı altında birleştirerek gençlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin gerçekleşmesi için katkılarının arttırılmasını sağlamaktır. Columbia Üniversitesi, Yer Bilimleri Enstitüsü Direktörü Prof. Jeffrey Sachs’ın da desteği alınarak SDSN Youth resmi kuruluş hazırlıklarına Ekim 2014 itibariyle başlanmıştır. Resmi kurucuları arasında Avustralya, Türkiye ve İtalya’dan öğrencilerin yer aldığı oluşum Türkiye temsilcilerinin de katılımı ile 4 Haziran 2015 tarihinde Paris’te resmi açılışını gerçekleştirmiştir.

Dünya’nın her bir köşesinden üyesi olan ve ilerleyen dönemlerde sayısının katlanarak artması beklenen bu öncü girişimde Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı - Gençlik Çözümleri Türkiye’de UNSDSN Türkiye ile ortak çalışarak kısa ve uzun vadede sürdürülebilirlik alanlarında etki yaratabilmeyi amaçlamaktadır. 15-30 yaş aralığında gençlerin ve genç profesyonellerin oluşturduğu grupların temsil edileceği bu ağ ile küresel sorunlara bölgesel çözümler sağlanabilir. SDSN Youth | Türkiye olarak öncelikli amaç bu doğrultuda bir araya gelmek isteyen gruplara uygun platformu hazırlayabilmek ve sürdürülebilirlik eğitimleri ile farkındalığı arttırmaktır.

SDSN Youth | Türkiye Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi, Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim UYGAR Merkezi (BU-SDCPC) Müdürü, UNSDSN Türkiye Ofisi Eş-Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi Yeşil Kampüs Koordinatörü Doç. Dr. Nilgün Cılız’ın girişimleriyle gençlik ağına dahil edilmiştir.

SDSN Youth tarafından Eylül ayı içerisinde, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne farkındalığı artırmak amacıyla #KnowYourGoals adında bir kampanya başlatılmıştır. Bu kampanyada bireyler veya organizasyonlar çeşitli çalıştaylar düzenleyerek gençlerin ve tüm ilgililerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayarak, olası çözüm önerilerini irdelemeyi amaçlamışlardır. Henüz planlama aşamasında olan aktiviteler olmasına rağmen Eylül – Kasım ayları arasında toplam 40 ülkede 116 kez organize edilen #KnowYourGoals, dünya çapında 20.000 kişiye ulaşmayı hedeflemektedir. Kenya, Nijerya, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Benin, Türkiye, Hindistan ve birçok ülkede aktif ve verimli paneller düzenlenmiştir.

SDSN Youth | Türkiye 2015 yılında dört çalıştay düzenledi. Bunlardan ilki Eylül ayında Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BU-SDCPC) ve Columbia Global Centers | Türkiye işbirliğinde; ikincisi Ekim ayında Unilever Türkiye ve BU-SDCPC işbirliğinde; üçüncüsü Ekim ayında BU-SDCPC, GelecekDahaNet, Yeşilişt, ve Boğaziçi Üniversitesi Çevre Kulübü işbirliğinde; dördüncüsü ise Kasım ayında BU-SDCPC işbirliğinde İklim Forumu’nda gerçekleşti. Çalıştaylara çeşitli liseler, şirketler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve belediyeler de dahil olmak üzere toplamda 150 kişi katılım sağladı.

SDSN Youth internet sitesi için tıklayınız.