Çevre Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri

Elif Irmak Erdem, Üniversite Bahçe Atıklarının Kompost Olarak Değerlendirilmesi, 2016.

Rana Okur, Farklı Kişisel Bakım ve Deterjan Ürünleri için Ekolojik Sağlık Karşılaştırması: Örnek Çalışma Öğrenci Yurtları, 2013.

Gizem Tümer, BÜ’nde Seçilen Binalar için Sera Gazı Emisyonları, 2012.

Merve Tunalı, BÜ’nde Üretilen Organik Atıklar için Biyogaz Tesisinin Yaşam Döngüsü Etki Değerlendirmesi, 2012. (Life Cycle Impact Assessment of an Anaerobic Digestion Plant for Organic Wastes Generated from Bogazici University)