Smart Start-Up Green Entrepreneurship

UNEP Mediterranean Action Plan (MAP), UNEP/Wuppertal Institute Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production (CSCP), Regional Activity Centre for Cleaner Production (CP/RAC) ortaklığında, dört gün süren “SMART Start-Up Green Entrepreneurship” eğitim programı, 40 lisans öğrencisinin katılımıyla Şubat 2012 ’de Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. Eğitim kapsamında, çevresel ve sosyal sorunlara çözüm bulunmaya çalışılmış ve nasıl sürdürülebilir girişimci olunacağı konuları üzerinde durulmuştur. Eğitimin son gününde alanında uzman devlet yetkilileri ve özel firma yetkilileri Sürdürülebilir Girişimcilik Eğitim Programı Çalıştayı’nda bir araya getirilmiş ve katılımcılar ile tecrübe paylaşımı sağlanmıştır.