6th Environmental Management for Sustainable Universities Conference (EMSU 2013)

4-7 Haziran 2013 tarihlerinde 6. Environmental Management for Sustainable Universities (EMSU) Uluslararası Konferansı, Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BU-SDCPC) tarafından düzenlenmiştir.

Unilever Türkiye A.Ş. ana sponsorluğunda gerçekleştirilen konferansın ana temaları:

  • Üniversite Yönetimlerin Değişimi
  • Çevresel Yönetim Sistemleri (ÇYS) Çerçevesinde Farklı Disiplinlerin Entegrasyonu
  • Etkin ÇYS Öğretme ve Öğrenme Pedagojileri
  • ÇYS’nin Sürdürülebilir Kalkınma (SK) ile Entegrasyonu
  • ÇYS’lerinin SK Kapsamındaki Eğitim ve Araştırmalarının Değerlendirilmesi, Kıyaslanması ve Raporlanması
  • Tüzüklerin, Yönergelerin ve Bildirilerin Rolleri
  • Üniversiteler ve Toplum

olarak sıralanmıştır.

Dünya’nın birçok yerinden yaklaşık 300 katılımcının yer aldığı bu konferans ile birlikte Yeşil Kampüs çalışmalarımız uluslararası platformda yer almıştır.