6th Environmental Management for Sustainable Universities Conference (EMSU 2013)

4-7 Haziran 2013 tarihlerinde 6. Environmental Management for Sustainable Universities (EMSU) Uluslararası Konferansı, Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BU-SDCPC) tarafından düzenlenmiştir.

Unilever Türkiye A.Ş. ana sponsorluğunda gerçekleştirilen konferansın ana temaları:

-Üniversite Yönetimlerin Değişimi,

-Çevresel Yönetim Sistemleri (ÇYS) Çerçevesinde Farklı Disiplinlerin Entegrasyonu,

- Etkin ÇYS Öğretme ve Öğrenme Pedagojileri,

-ÇYS’nin Sürdürülebilir Kalkınma (SK) ile Entegrasyonu,

-ÇYS’lerinin SK Kapsamındaki Eğitim ve Araştırmalarının Değerlendirilmesi, Kıyaslanması ve Raporlanması,

-Tüzüklerin, Yönergelerin ve Bildirilerin Rolleri,

-Üniversiteler ve Toplum,

olarak sıralanmıştır. Dünya’nın birçok yerinden yaklaşık 300 katılımcının yer aldığı bu konferans ile birlikte Yeşil Kampüs çalışmalarımız uluslararası platformda yer almıştır.