Çevre Kulübü Çalışmaları

Çevre Kulübü (BÜÇEK) başta olmak üzere ilgili öğrenci kulüplerinin iş birliğinin ve verimli katılımının sağlanması gerekmektedir. BÜÇEK üyesi öğrenciler ile Aralık 2013’te yapılan toplantılarda aşağıda özetlenen alt çalışma gurupları oluşturulmuştur:

  • Bisiklet kullanımında farkındalık yaratma, Bisiklet atölyesi ve teknik konular
  • Katı atık ve tehlikeli atıkların yönetiminde öğrenciler arasında farkındalık yaratma
  • Uluslararası üniversitelerle yapılacak işbirliklerinin araştırılması
  • Sosyal medya duyuruları ve filmlerin hazırlanması
  • Organik tarım, tarlataban, kompost vb. konular
  • Kantin ve yemekhanelerin çevresel boyutları ile ilgili çalışma yapılması

Ayrıca Çevre Kulübü öğrencilerinin düzenli olarak organize ettiği GreenFest aktivitesi öğrencilerin sürdürülebilirlik uygulamalarında ne kadar duyarlı olduklarını gösterdikleri önemli bir platformdur. Festivalde, çeşitli kurum ve organizasyonlardan katılımcıların tecrübe ve bilgi paylaşımında bulunması sağlanmaktadır. Güney Meydan’da kurulan stand ve alanlarda ise en yavaş bisiklet yarışması, ücretsiz tohum dağıtımı, atıklardan sanat gibi faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Çevre Kulübü internet sitesi için tıklayınız