Gri Su Geri Kazanım Sistemi

Hacimsel olarak %75‘lik pay ile evsel atık suyun en büyük yüzdesini oluşturan gri sular,  tuvalet sularının dışında kalan tüm atık sulardır.  Üniversitemizde gri su geri kazanım sistemi 2 adet yurt binasında bulunmaktadır.

2010 yılında Güney Kampüs 1. Erkek Yurdu ve 2014 yılında Kuzey Kampüs 4. Yurt’ ta devreye alınan gri su geri kazanım sistemlerinin her biri günde 16m3/gün gri suyu geri kazanacak şekilde UTES Endüstriyel Tesis Dizayn Ltd. Şti. tarafından dizayn edilmiştir.

Belirli periyotlar ile tesis giriş ve çıkış suyu analizleri yapılmakta ve ortalama değerler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Tablo. Gri Su Geri Kazanım Sistemi Giriş Ve Çıkış Suyu Değerleri

Gri Su Geri Kazanım Sistemi Giriş Ve Çıkış Suyu Değerleri

Analiz

Giriş suyu

Çıkış suyu

Birim

pH

7,2

7,5

 

BOİ5

237

7

mg/l

Askıda Katı Madde

172

0

mg/l

Oksijen Doygunluğu

8

9,4

%

Koliform Bakteri, COL

1000

0

adet/100mL

Fekal Koliform

>240

0

adet/100mL

 

Gri su geri kazanımı

Gri su geri kazanım ünitesi