Yağmur Suyu Geri Kazanım Sistemi

Kandilli Kampüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDIM) Binası çatı alanlarından toplanan yağmur suyu kazanım sistemi 2013 yılında devreye alınmıştır. 46 m3 lük depoda toplanan yağmur suyu bahçe sulama, temizlik ve rezervuarlarda kullanılmaktadır.

Kuzey Kampüs ETA Binası çatı alanlarından toplanan yağmur suyu kazanım sistemi 2014 yılında devreye alınmıştır. 20 m3 lük depoda toplanan yağmur suyu bahçe sulama amaçlı kullanılmaktadır.

Hisar Kampüs coğrafi yapısı itibariyle yağmur suyunun toplanması açısından en uygun kampüs olarak görülmektedir. Hisar Kampüs Binaları çatı alanlarında toplanabilecek tahmini yağmur suyu 1747m3/yıl olarak hesaplanmıştır ve projelendirilen yağmur suyu geri kazanım sistemi ile yılda en az 4 kere 40 m3 hacimli depoda toplanan yağmur suyu arıtılarak, Hisar Kampüs binalarında rezervuar ve temizlik suyu olarak kullanılabilecektir. Fizibilite çalışmaları hâlihazırda devam etmektedir.