2014

İlk olarak 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri desteğiyle başlayan su, enerji ve karbon ayak izleri ve atık değerlerinin SoFi yazılımı aracılığıyla takip edilmesi çalışmalarına, 2014 yılında da devam edilerek seçilmiş binalar için karbon ve su ayak izi hesaplanmıştır. 

Çalışma kapsamında, 1. Erkek Yurdu, 1. Kız Yurdu, Fen Edebiyat Fakültesi (FEF), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), Rektörlük Binası, Natuk Birkan Binası, BTS Binası, Öğrenci Faaliyetleri Binası (ÖFB) ve Kennedy Lodge incelenmiştir. Yapılan hesaplamalarda elektrik, doğalgaz ve su tüketimleri göz önünde bulundurulmuştur.

Çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik yönetim ve raporlama platformu olan SoFi ile, ilgili çevresel verilerin sistemli şekilde toplanması, değerlendirilmesi, modellenmesi ve raporlanmasını sağlanmaktadır. Bu amaçla Güney Kampüs’te dokuz binaya ayrı ayrı su ve elektrik sayaçları yerleştirilmiş ve aylık bazda ölçümler alınmıştır. Bu çalışma, binaların çevresel performanslarının takip edilmesi, toplam etkiyi hesaplamanın yanı sıra, kampüs içinde iyileştirme gerektiren odak noktaların tespit edilmesine ve gerekli geliştirmelerin yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Su ayak izi, birim zamanda harcanan ve/veya kirletilen su miktarı ile ölçülmektedir. Çalışmanın su ayak izi ayağında seçilmiş binalarda kullanılan toplam temiz su kaynağı miktarı incelenmiş olup seçilmiş altı bina için su ayak izi toplam 15304 m3 olarak bulunmuştur. Su ayak izi çalışmasıyla, atık su miktarının azalması, atık suyun kimyasal yükünden arındırılarak yeniden kullanılması ve elde edilecek çevresel kazanımların ‘Sürdürülebilir Kampüs Programı” ’na katkısı ortaya konabilecektir. 1. Erkek yurdunda gri su geri kazamı için bulunan membran biyoreaktör ünitesi ile günlük su ihtiyacı ortalama 6,5 m3 olan tuvaletlerde, bu ihtiyacın tamamı geri dönüştürülen gri su ile karşılanmaktadır. Bu değer 1. Erkek yurdu için toplam şebekeden alınan su tüketim değerinin %15’ine denk gelmektedir. 

Seçilmiş binalar için su yönetimi

 

Birim alan bazında su yönetimi