Ulaşım

Anket çalışmaları bölümünde belirtildiği üzere yapılan Ulaşımdan Kaynaklanan Karbon Ayak İzi Anketi’nin sonuçları yorumlanma aşamasındadır.