Tehlikeli Atık Yönetimi

Üniversitemizin Kimya, Kimya Mühendisliği, Fizik, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri ile Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü ve Çevre Bilimleri Enstitüsü laboratuvarlarında oluşan, 16 05 06 kodlu “Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren laboratuvar kimyasalları” atıkların bertarafı 25755 sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun şekilde Ekolojik Enerji A.Ş. işbirliğiyle lisanslı araçlar ile uzaklaştırılmaktadır. Aşağıdaki tabloda tarihlere göre toplanan tehlikeli atık miktarları bulunmaktadır.

Tarih

Toplanan Tehlikeli
 Atık Miktarı ( kg)

Ekim 2011

5800

Mayıs 2012

2200

Ekim 2013

4500

Kasım 2014

2880

Ağustos 2015

3890