2014

İlk olarak 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri desteğiyle başlayan su, enerji ve karbon ayak izleri ve atık değerlerinin SoFi yazılımı aracılığıyla takip edilmesi çalışmalarına, 2014 yılında da devam edilerek seçilmiş binalar için karbon ve su ayak izi hesaplanmıştır.  

Çalışma kapsamında, 1. Erkek Yurdu, 1. Kız Yurdu, Fen Edebiyat Fakültesi (FEF), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), Rektörlük Binası, Natuk Birkan Binası, BTS Binası, Öğrenci Faaliyetleri Binası (ÖFB) ve Kennedy Lodge incelenmiştir. Yapılan hesaplamalarda elektrik, doğalgaz ve su tüketimleri göz önünde bulundurulmuştur.

Çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik yönetim ve raporlama platformu olan SoFi ile, ilgili çevresel verilerin sistemli şekilde toplanması, değerlendirilmesi, modellenmesi ve raporlanmasını sağlanmaktadır. Bu amaçla Güney Kampüs’te dokuz binaya ayrı ayrı su ve elektrik sayaçları yerleştirilmiş ve aylık bazda ölçümler alınmıştır. Bu çalışma, binaların çevresel performanslarının takip edilmesi, toplam etkiyi hesaplamanın yanı sıra, kampüs içinde iyileştirme gerektiren odak noktaların tespit edilmesine ve gerekli geliştirmelerin yapılmasına olanak sağlamaktadır. 

Çalışmanın karbon ayak izi ayağında, toplam karbon emisyonu envanteri, dolaylı ve dolaysız emisyonların hesaba katıldığı kapsamlı bir metodoloji kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada binaların toplam karbon salınımları WBSCSD/WRI Greenhouse Gas Protocol ve IPCC 4th Değerlendirme Raporu, ISO 14064 ve BSI PAS 2050 standartları ışığında değerlendirilmiştir. Karbon salınımları, Kapsam 1 ve 2 sınıflarına ayrılarak raporlanmıştır. Kapsam 1 dahilinde gerçekleşen fosil yakıt tüketimi (doğal gaz) ve Kapsam 2 dahilinde satın alınan elektrik verileri karbon ayak izi envanterinde ele alınmış olup, toplam karbon ayak izi 446.657 kg CO2 eşdeğer  olarak bulunmuştur. 

Toplam karbon ayak izi, elektrik ve doğal gaz tüketimi

 

 

Birim alan bazında karbon ayakizi

 

Birim alan başına karbon ayak izi

 

Birim alan başına karbon ayak izi

Seçilmiş binalar için su yönetimi

 

Birim alan bazında su yönetimi