Üniversitemizdeki Seçilmiş Binalar için Karbon Ayak İzi Uygulamaları Eğitimi & Yazılım Uygulamaları

Üniversitemizin içinde yer alan binaların su, enerji ve karbon ayak izleri ve atık değerleri, SoFi yazılımı kullanılarak takip edilmektedir. Envanter oluşturmak için ilgili verilerin toplanıp proje ekibine iletilmesini sağlayacak personele yönelik eğitimler belirli periyodlarla gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda, ilk olarak 20 Eylül 2013’te Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BU-SDCPC) tarafından, Yeşil Kampüs Projesi’nin tanıtımı için, SoFi Yazılımına Giriş eğitimi verilmiştir.

25-26 Eylül 2013 tarihinde, ana kullanıcı ve veri toplayıcılara(bina amirleri) yönelik SoFi Yazılımı Eğitimi, Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BU-SDCPC) ve PE International GMBH ortaklığında verilmiştir. Toplantı katılımcıları kampüs bina amirleri, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı mühendis ve mimarları ile Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BU-SDCPC) çalışanları olmuştur.