2015

2015 yılı envanter toplama çalışması tamamlanmış olup, su ayak izi çalışması için değerlendirmeler gerçekleştirilmektedir. Sonuç raporu burada yayınlanacaktır.