TEMA Vakfı Kilyos Sarıtepe Kampüsü Ağaçlandırma ve Doğa Parkı Projesi

Bu projeyle birlikte birçok noktadan kampüs hayatına ekolojik bir bakış geliştirmek hedeflenmektedir. Kampüse, bölgenin hassas ekosistemine uygun, farklı türlerden 60 bin ağaç dikilmesi;  üniversite öğrencilerinin doğal hayatı tanımalarını sağlayacak patikalar yapılması; biyoçeşitliliği artırma hedefiyle yürütülecek çalışmalar sırasında endemik türlerin koruma altına alınması; TEMA Vakfı’nın tasarlayacağı ve doğrudan eğitim etkinlikleri yapacağı bir Orman Okulu yapılması planlanmaktadır. Bu okulda hem çocukların hem üniversite öğrencilerinin TEMA eğitmenleri desteğiyle ekolojik okuryazar haline gelmeleri de amaçlanmaktadır.