Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Uygulamaları Komisyonu

Belirtilen hedefleri gerçekleştirmek adına 2014 yılında “Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Uygulamaları Komisyonu” kurulmuştur. Komisyon Başkanlığını Doç. Dr. Nilgün Cılız yürütmektedir. 

 

Komisyon üyeleri:

Doç. Dr. Nilgün Cılız (Komisyon Başkanı)

Prof. Dr. Dilek Çalgan (Genel Sekreter)

Prof. Dr. Fikret Adaman (Rektör Danışmanı)

Prof. Dr. Mustafa Erdik

Prof. Dr. Turgut Onay

Doç. Dr. Emre Otay

Doç. Dr. Yaşar Dilek Ünalan

Yard. Doç. Dr. Mustafa Hayri Tongarlak

Yard. Doç. Dr. Mehmet Fırat İlker

Yard. Doç. Dr. Senem Yıldız

Müh. Serkan Bıyık

Ece Yılmaz (Lisans öğrencisi-ÖTK Temsilcisi)

Utku Açıkgöz (Lisans öğrencisi-ÖTK Temsilcisi)

Şenol Solum (Sendika Temsilcisi) 

 

Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Uygulamaları Komisyonu Asistanları:

Aydın Mammadov (Lisansüstü öğrencisi)

Hacer Yıldırım (Doktora öğrencisi)

Dışeps Apiş (Araştırma Görevlisi-Lisansüstü öğrencisi)

Ezgi Sesil Coşkun (Lisansüstü öğrencisi)