İdari Personel Eğitimleri (Entegre Katı Atık Yönetimi, Karbon Ayak İzi Uygulamaları Eğitimi)

Yeşil ve Sürdürülebilir Kampüs Programı kapsamında, bina ve kampüs aktiviteleri ile ilgili verilerin toplanıp proje ekibine iletilmesini sağlayacak personele yönelik eğitimler belirli periyodlarla gerçekleştirilmektedir.  Üniversitemizin bina amirleri ve kampüs sorumluları ile düzenli gerçekleştirilen toplantılarda, binalara yerleştirilen su ve elektrik sayaçlarının durumu, geri kazanılabilir atıkların toplanması ve bu süreçte karşılaşılan sorunlar,  bina içinde kullanılan temizlik malzemeleri konuları üzerinde durulmuştur.