ISCN-2016

Dünya çapındaki kampüslerde uygulanan sürdürülebilirlik uygulamalarının ileri teknolojiler ile yürütülmesiyle birlikte, deneyimlerin paylaşılması, yapılan çalışmaların incelenmesi ve raporlanması büyük önem kazanmıştır. Söz konusu paylaşım sosyal bir ağ ile mümkündür. International Sustainable Campus Network(ISCN)’ün amacı küresel bir forum oluşturarak bilgi ve fikir paylaşımı ile sürdürülebilir kampüs çalışmalarını desteklemek ve bu çalışmaları araştırmalar ve eğitimler ile birlikte ilerletmektir. Bu kapsamda Boğaziçi Üniversitesi’nde yürütülen yeşil kampüs çalışmalarının uluslararası standartlar ile paralel şekilde ilerlemesi ve üniversitenin bu ağa üye olan üniversiteler ile fikir ve bilgi alışverişi yapabilmesi açısından bu ağa katılımı gerekli görülmektedir.

2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi International Sustainable Campus Network (ISCN) üyeliği için gerekli girişimleri gerçekleştirmiştir.

ISCN internet sitesi için tıklayınız.