ESC 351 Lisans Öğrencileri için Disiplinler Arası Sürdürülebilir Kalkınma Dersi

Sürdürülebilir kalkınma günümüz ihtiyaçlarını karşılamak için gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan gerçekleştirilen aksiyonlar bütünüdür. Sürdürülebilirlik problemi farklı disiplinlerin fikirlerinin bir şemsiye altında toplanması ile giderilebilir. Sürdürülebilir kalkınmayı odak alan bu dersin amacı sürdürülebilir kalkınmanın getirdiği fırsatları ve önemi disiplinler arası anlayış ile öğrencilere vermektir. Ayrıca bu ders çevre ve toplum arasındaki bağlantıyı keşfetmek için öğrencilere eşsiz bir fırsat sağlar. Ders boyunca öğrenciler, sınıfta öğrendiklerinin gerçek hayattaki yerini, uzmanların bakış açılarını deneyimleme imkânı sunulacaktır. Dersin sonunda öğrenciler sürdürülebilir kalkınmanın zorluk ve faydalarını anlayarak kendileri içinde farklı ve kanıtlanmış bir vizyon yaratabileceklerdir.