Katı Atık Yönetimi

        Üniversitemizde oluşan geri kazanılabilir atıklar, tehlikeli atıklar, tıbbi atıklar, toner atıkları, radyoaktif atıklar ve elektronik atıkların geçici olarak depolanması ve toplanması ile ilgili yönetmeliklere uygun şekilde yürütülmektedir. Şekil 3’de gösterildiği gibi, atıklar kendi içlerinde sınıflandırılarak atıkların toplanması sistematik hale getirilmiş ve toplanan atıkların geri kazandırabilmesi için üniversitenin işbirliği içerisinde olduğu kuruluşları belirlenmiştir. Bu kapsamda kağıt, cam, toner, elektronik ve diğer atıkların en verimli şekilde geri kazanımı için uygun kuruluşlar ve çözüm ortakları ile görüşmeler devam etmektedir.                                                                                                                        

Şekil. Sürdürülebilir ve Yeşil Kampüs Geri Kazanılabilir ve Diğer Atıklar Şeması