Sıfır Atık nedir?

Sıfır Atık, etkin toplama sistemleri ve atıkların geri dönüştürülmesiyle kaynakların daha verimli kullanılması ve oluşan atık miktarının azaltılması gibi kapsayıcı atık önleme yaklaşımlarını biraraya getiren bir hedefler bütünüdür. 

Atık maddelerin geri kazanılmaması ciddi kaynak kayıplarına sebep olmaktadır. İçinde yakıtlar, mineraller ve metaller gibi ham maddeler ile birlikte gıda, toprak, su, hava, biyokütle ve ekosistemleri de içeren doğal kaynaklarsa hem küresel ekonominin işleyişini hem de yaşam kalitesini desteklemektedir. 

1900 yılına göre bugün,

  • Kişi başına enerji tüketimi 3 katına,
  • Ham madde kullanımı 2 katına,
  • Dünya nüfusu ise 5 katına çıkmıştır.

Oysa 1 ton atık kâğıdın geri kazanımı ile

  • 17 ağacın kesilmesi önlenir,
  • 12400 m 3 kadar sera gazı engellenir,
  • 2,4 m3 atık depolama alanından tasarruf sağlanır.

Atık camlar tekrar cam ürünlerine; plastikler elyaf ve dolgu malzemesi gibi birçok malzemeye, atık metaller ise tekrar metal ürünlerine dönüşebilir. Organik atıklardan elde edilebilecek kompost ile topraklarımız daha verimli hale gelir. Metal ve plastik geri kazanımı ile %95 enerji tasarrufu sağlanabilir. 

Bu ve bunun gibi sebeplerle kaynakların sürdürülebilir ve verimli bir şekilde yönetimi, günümüzde kaçınılmaz bir gerekliliktir.