Atık Su Yönetimi

Tablo. Üniversite Su Geri Kazanım/Tekrar Kullanım Uygulamaları

Yıl

Uygulama Yeri

Gerçekleştirilen Teknik Uygulama

Kapasite,

m3/gün

Bulunduğu Binada İhtiyaç Karşılama Oranı, %

Su Ayak İzini Etkileyen Su Geri Dönüş Miktarı,

m3

2014

Kuzey Kampüs
 4. Yurt

Gri Su Geri Kazanım Ünitesi

16

60%

2,000

2010

Güney Kampüs
 1. Erkek Yurdu

Gri Su Geri Kazanım Ünitesi

17

60%

2,400

2013

Kandilli Kampüsü UDIM Binası

Yağmur Suyu Geri Kazanım Sistemi

46,46 m3

5%

930

2014

Kuzey Kampüs Turgut Noyan Binası

Yağmur Suyu Geri Kazanım Sistemi

40 m3

3%

800

2011

Yurt Binaları

Su Tasarruf Kartuşları

-

35%

-