Yönetimsel

Boğaziçi Üniversitesi’nin vizyonu, eğitimde ve araştırmada evrensel standartlarda başarılı, sürdürülebilir ve “yeşil” bir üniversite olmaktır.

Üniversitemizin vizyon, misyon ve temel değerleri ışığında, Üniversite Senatosu’nun onayıyla 2015-2019 dönemi için belirlenen beş stratejik amaç başlığının dördüncüsü “Yeşil Kampüs” tür.

Sürdürülebilir ve “yeşil” bir kampüs için Boğaziçi Üniversitesi mensuplarının çevre bilincine sahip olmaları ve bu çerçevedeki çalışmalara günlük kampüs yaşamı ve öğretim programı çerçevesinde katılmaları hedeflenmektedir. Sürdürülebilir bir kampüs yaşamı için Üniversitemiz mensuplarının ve öğrencilerimizin bilinçli desteği ile çevre kirliğinin önlenmesi, enerji ve doğal kaynak yönetiminin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Emisyon oranı ve atık oluşumu azaltılacak, geri kazanım/tekrar kullanım etkinlikleri ile sürdürülebilir kampüs yaşamı kavramına uygun çalışmalar gerçekleştirilecektir. Konu kapsamında Boğaziçi Üniversitesi’nin tarihsel, kültürel ve yeşil dokusunun korunması öncelikli hedefler arasında yer almaktadır. Bu çalışmalar sonucunda, Boğaziçi Üniversitesi’nin çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir eğitim ve öğretim uygulamaları ile ulusal ve uluslararası platformlarda örnek ve başarılı sürdürülebilir kampüs yaşamı uygulamalarına sahip bir üniversite sıfatıyla anılması amaçlanmaktadır.