Ulaşımdan Kaynaklanan Karbon Ayak İzi Anketi

Sürdürülebilir Yeşil Kampus Uygulamaları Komisyonu tarafından üniversite paydaşlarının ulaşım faaliyeti neticesinde ortaya çıkan bireysel karbon ayak izinin ölçülmesi amacıyla Mart 2014’te yayımlanmıştır. Şimdiye kadar bu anketi akademik ve idari personel ve öğrencilerden oluşan 288 kişi cevaplamıştır. Anket halen üniversitemizin web sayfasında duyurular kısmında yer almaktadır.

http://www.boun.edu.tr/tr-TR/Content/Duyurular/Duyurular?LoadModule=News&NewsID=950&Filter=true