Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) - Boğaziçi Üniversitesi’nin Seçilmiş Binalarında Karbon Ayak İzinin Ölçülmesi

Karbon ayak izi çalışmalarına ilk olarak 2011 yılında “Boğaziçi Üniversitesi’nin Seçilmiş Binalarında Karbon Ayak İzinin Ölçülmesi”  başlığı altında Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenerek başlanmıştır. Bu çalışmada, Güney Kampüs’deki seçilmiş binalarda karbon emisyonu envanteri çıkarılması için alt yapı oluşturulması hedeflenmiştir.

Toplam karbon emisyonu envanteri, dolaylı ve dolaysız emisyonların hesaba katıldığı kapsamlı bir metodoloji kullanılarak gerçekleştirilen bu projede Türk Sinai ve Kalkınma Bankası (TSKB)’ nın girişimi olan ESCARUS tarafından danışmanlık hizmeti alınarak oluşturulmuştur. Binaların toplam karbon salınımları: WBSCSD/WRI Greenhouse Gas Protocol ve IPCC 4th Değerlendirme Raporu, ISO 14064 ve BSI PAS 2050 standartları ışığında değerlendirilmiştir. Hesaplamasında elektrik, doğalgaz, su ve kağıt tüketimi ile üniversite mensuplarının ulaşımdan kaynaklanan yakıt tüketimleri göz önünde bulundurulmuştur. Karbon salınımları Kapsam 1, 2 ve 3 sınıflarına ayrılarak raporlanmıştır. Kapsam 1 dahilinde: gerçekleşen fosil yakıt tüketimi (doğal gaz),  söz konusu binalara ait olan hususi araçların yakıt tüketimleri (benzin, dizel, LPG) ve servislerin yakıt tüketimi (benzin, dizel, LPG), Kapsam 2 dahilinde: üç binada satın alınan elektrik verileri ile Kapsam 3 dahilinde: Boğaziçi Üniversitesi’ne ait olmayan araçların yakıt tüketimleri, bu binalarda gerçekleştirilen kağıt tüketimleri, üniversite faaliyetlerinden dolayı gerçekleştirilen hususi araç dışı seyahatler (uçak-otobüs vb.), karbon ayak izi envanterine dahil edilmiş olup, karbon ayak izi 410 MT CO2 eşdeğer olarak bulunmuştur.

Bu çalışmanın ışığında, üniversitenin diğer kampüsleri gelecek yıllarda çalışmaya dâhil edilmesi planlanmıştır. Bu kapsamda 2013 yılında Güney Kampüs’de seçilen 8 binanın (1.Erkek Yurdu, 1.Kiz Yurdu, Fen Edebiyat Fakültesi, Rektörlük, Natuk Birkan Binası, İdari Bilimler Binası, BTS ve ÖFB) su, enerji ve karbon ayak izleri, atık değerleri SoFi yazılımı aracılığıyla takip edilmeye başlanmıştır. Çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik yönetim ve raporlama platformu olan SoFi, ilgili çevresel verilerin sistemli şekilde toplanması, değerlendirilmesi, modellenmesi ve raporlanmasını sağlamaktadır. Bu amaçla Güney Kampüste sekiz binaya ayrı ayrı su ve elektrik sayaçları yerleştirilmiş ve aylık bazda ölçümler alınmaktadır. Binaların çevresel performanslarının takip edilmesi, toplam etkiyi hesaplamanın yanı sıra, kampüs içinde iyileştirme gerektiren odak noktaların tespit edilmesine ve gerekli geliştirmelerin yapılmasına olanak sağlamaktadır.  Aynı zamanda, sonuçlar yazılımın içine entegre edilmiş, uluslararası kabul gören PAS 2050, GRI, GHG Protocol gibi standart yöntemlere dayanarak, anlamlı bir şekilde ölçülüp rapor edilebilmektedir.