Türkiye’deki Lisans Öğrencileri için Sürdürülebilir Kalkınma Uzaktan Eğitim Programı

Sürdürülebilir Kalkınma Uzaktan Eğitim Programı küreselleşme süreciyle birlikte giderek önem kazanan sürdürülebilir kalkınma kavramının önemini ve sağladığı fırsatları ekonomik, çevresel ve sosyal boyutları ile ele alan ve bu ilkeyi geliştirmeyi hedefleyen lisans öğrencilerine yönelik bir programdır. Bu eğitim yeşil ekonomi modellerinin en somut ölçütleri olan sürdürülebilirlik uygulamaları ve disiplinler arası bir bakış açısı ile gençlere yeşil büyüme için girişimcilik vizyonu kazandırmayı hedeflemektedir. On hafta sürecek eğitim sonucunda katılımcılara sertifika verilecektir. Eğitmen kadrosunun Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve konusunda uzman özel sektör temsilcilerinden oluşması, yenilikçi ve kapsayıcı bir bakış açısı ile sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulamaya geçirilebilmesi için gerekli araç, beceri ve stratejileri öğretmesi ve küresel şirketlerin tüm iş süreçlerine, stratejik hedeflerine ve karar alma mekanizmalarına sürdürülebilirliği dahil etmeleri dersin önemini artırmaktadır. Katılımcılar %100 uzaktan eğitim olan bu programla kendileri için en uygun yer ve zamanda eğitimlerine devam edecek, sanal ortamda birbirleri ile deneyimlerini paylaşabilecek ve eğitmenler ile iletişim kurabileceklerdir.