Teknik Uygulamalar

Türkiye’nin Ulusal Katkı (INDC) çerçevesinde Referans Senaryoya (BAU) göre sera gazı emisyonlarında 2030 yılında %21 oranına kadar azaltım hedefi bulunmaktadır. Bu kapsamda oluşturulan alt başlıklar:

- enerji,

-endüstriyel prosesler,

-arazi kullanımı,

- tarım ve ormancılık     ve

-atık sektörleri olarak sıralanmaktadır.