Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı | Türkiye (SDSN | Türkiye)

 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN), Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon ve Kolombiya Üniversitesi Yer Bilimleri Müdürü Profesör Jeffrey Sachs tarafından 9 Ağustos 2012’de kurulmuştur. Bu ağ yerel, ulusal ve küresel çapta sürdürülebilir kalkınma ile alakalı problemleri çözmek için akademik, sivil ve özel sektörden bilimsel ve teknik uzmanlıkları tedavüle sokmaktadır. Bu çözüm ağları ekonomik, sosyal ve çevresel, konuları teşvik ederek ortak öğrenmeyi hızlandırmakta; teknik ve politika işlerindeki bölümleşmenin üstesinden gelmeye yardımcı olmaktadır. SDSN diğer uluslararası organizasyonların dışında Birleşmiş Milletler acenteleri ve çok yanlı finansal enstitülerle çalışmaktadır. SDSN, uzun vadeli kalkınma programı geliştirmekte olan ülkeleri desteklemek, sürdürülebilir kalkınma önündeki engelleri kaldırmak amacıyla pratik yaklaşımların başlatılması ve yayılması için çözüm girişimi projeleri başlatmıştır. UNSDSN’in birçok bölgede temsilcileri vardır. Akdeniz Bölgesi Siena Üniversitesi tarafından temsil edilmektedir. Boğaziçi Üniversitesi de bu ağa katılmıştır ve Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nilgün Cılız, Türkiye’nin odak noktası olarak atanmıştır. Bu birlik, 5 Kasım 2013 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde duyurulmuştur. UNSDSN Türkiye Ağı, sürdürülebilir şehirler, sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir turizm, sürdürülebilir eğitim, kitlesel çevrimiçi açık dersler (MOOCs), iklim değişikliği, cinsiyet eşitliği, karbondan uzaklaşma yöntemleri, gençlik ve yeşil kampüsler tematik başlıklarında faaliyetlerine devam etmektedir.

UN SDSN Türkiye internet sitesi için tıklayınız