Sürdürülebilir ve Yeşil Kampüs Anketi

Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir ve Yeşil Kampüs Anketi Mayıs 2011 itibari ile Boğaziçi Üniversitesi bilgi işlem sayfası olan OBIKAS sayfasında kayıt süresince yayınlanmıştır. Anket, öğrencilerin ve akademisyenlerin ‘Sürdürülebilir ve Yeşil Kampüs’ konusuna bakış açısını, ilgisini, görüşlerini öğrenmek için hazırlanmıştır. Anketin çıktıları, başlayacak olan çalışmalarda yol gösterici olmuştur. Ankete çeşitli bölümlerden toplam 2552 kişi katılmıştır. Katılan bölümler, Atatürk İlkeleri & İnkılap Tar. Enstitüsü, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü, Çevre Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kandilli Rasat.& Deprem Araştırmaları Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’ dur. Bu anketin devamlılığının sağlanması dönemsel değerlendirmeler açısından önemlidir. SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) programı ile akademik anket değerlendirme ve raporlama çalışmaları devam etmektedir.