EU-University Educators for Sustainable Development (UE4SD) Projesi

Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi (BU-SDCPC) ’nin proje ortaklarından olduğu ve Avrupa Komisyonu - Erasmus Akademik Ağı tarafından desteklenen “University Educators for Sustainable Development (UE4SD)” projesi kapsamında, Türkiye’de yapılan, yapılmakta olan ve yapılması planlanan ‘üniversite mensuplarına yönelik sürdürülebilirlik eğitimleri’ konusu çalışılmaktadır. 33 Avrupa ülkesinden 55 partneri bir araya getiren bu proje 2014 yılında başlamış olup 2016 yılına kadar devam edecektir. Projenin hedefi yükseköğretim eğiticilerinin yararlanabileceği bir “Sürdürülebilirlik Eğitimleri Akademisi” temelinin oluşturulmasıdır.