• url()
  • url()
  • url()
  • url()
  • url()
  • url()
  • url()
english version  Sürdürülebilir Kampüs Yaşamı için Boğaziçi Üniversitesi mensupları çevre bilincine sahip olacak ve yapılacak çalışmalara günlük kampüs yaşantısı ve öğretim programı çerçevesinde entegre olacaktır.
 
Sürdürülebilir Kampüs Yaşamı için üniversite elemanları ve öğrencilerinde katılımı ile çevre kirliliğinin önlenmesi, enerji ve doğal kaynak yönetiminin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Emisyon ve atık oluşumu azaltımı sağlanacak, geri kazanım – tekrar kullanım aktiviteleri ile sürdürülebilir kampüs hayatı kavramına uygun çalışmalar gerçekleştirilecektir. Konu kapsamında Boğaziçi Üniversitesi’nin tarihsel, kültürel ve yeşil dokusunun korunması öncelikli hedefler arasında yer almaktadır.
 
Bu çalışmaların uygulamalar sonucunda Boğaziçi Üniversitesi’nin çevresel ve sosyal açıdan çeşitli sürdürülebilir eğitim ve öğretim uygulamaları ile ulusal ve uluslararası platformda “örnek sürdürülebilir üniversite kampüs yaşamı” olarak belirtilmesi amaçlanmaktadır.